उत्पाद

 

 

एल्युमिनियम धातु

 
  blackbut.jpg (4732 bytes)

पिण्ड

 
  blackbut.jpg (4732 bytes)

अयस्क पिण्ड

 
  blackbut.jpg (4732 bytes)

टी-पिण्ड

 
  blackbut.jpg (4732 bytes)

शिलिकाएँ

 
  blackbut.jpg (4732 bytes)

लट्ठे

 
  blackbut.jpg (4732 bytes)

अयस्क तार छड़ें

 
  blackbut.jpg (4732 bytes)

ढली पट्टियाँ

 

 

    
 

  

 
 

एल्युमिना एवं हाईड्रेट

 
  blackbut.jpg (4732 bytes) निस्तप्त एल्युमिना  
  blackbut.jpg (4732 bytes) एल्यूमिना हाईड्रेट  
     
   
       
       
 

विशेष उत्पाद

 
  blackbut.jpg (4732 bytes) विशेष हाईड्रेट/एल्युमिना
(एल्युमिना रसायन)
 
       
       
 
वेल्लित उत्पाद
 
  blackbut.jpg (4732 bytes) एल्युमिनियम वेल्लित उत्पाद  
  blackbut.jpg (4732 bytes) एल्यूमिनियम चारखानेदार चद्दरें  
       
 
विद्युत
 
  blackbut.jpg (4732 bytes) ताप विद्युत  
  blackbut.jpg (4732 bytes) सह-सृजन विद्युत  
  blackbut.jpg (4732 bytes) पवन विद्युत  
  blackbut.jpg (4732 bytes) सौर विद्युत